Kulak

Kulak, işitme organıdır.  Bu organın sesleri toplamaya yarayan kanat biçimindeki dış bölgesidir. Kulak, bir dizi kanal , zar oluşumuyla, kemikçik ve sıvıların ilahi ve hassas bir nizamla dizilmesinden meydana gelmektedir. Kulak meydana gelen ses dalgalarını ve durumla ilgili uyarıları elektrik dalgalara çevirerek merkez organa yani beyne yollaması insana işitme ve denge gibi iki büyük nimeti kazandırır. İnsan kulağı, dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç bölümden meyana gelir. Kulağın oluştuğu bölümleri belirtecek olursak eğer:

  • Dış Kulak: Dış kulak, kulak kepçesinden ve kulak yolundan oluşmaktadır. Kulak yolu, orta kulağın timpan zarında son bulmaktadır. Dış kulağın görevi ise ses dalgalarını merkezi sinir sisteminin algılanmış olduğu sinirsel uyarılara çevirir. Bunun yanı sıra kulak zarının nemli ve yumuşak kalmasını sağlar. Kulak kepçesi, elastik olan yapıda bir kıkırdak iskeletine sahiptir. Bu kıkırdak doku deriyle örtülmüş bir şekilde ve ses dalgalarının yakalanması için geniş bir yüzey meydana getirir. Kulak kepçesinin iç kısmı deriyle kaplıdır. Bu derinin kıkırdak kanala ait olan kısmında sebase ve seruminöz denilen kıllar ve bezler bulunmaktadır.

 

  • Orta Kulak: Şakak kemiği içerisinde yer alan altı duvarlı bir boşluktur. Orta kulağın görevi ise ses dalgalarını merkezi sinir sisteminin algılayabileceği sinirsel uyarılara dönüştürmektir. Orta kulağın içerisinde birbiriyle arka arkaya eklenmiş olan üç kemik vardır. Bunlara işitme kemikçikleri adı verilir. Bu kemikler içten dışa doğru olarak sırasıyla örs, çekiç ve üzengi şeklinde sıralanmaktadır. Çekiç kemiği bir ucuyla kulak zarına diğer ucuyla ise örs kemiğine temas eder. Üzengi kemiği, ucunda bulunan düzlükle orta kulağın iç duvarında var olan fenestra kokleaya ulaşan bölümü kendisine iletilmiş olan titreşimlere uyarak ileri geri hareket oluşturur ve bu titreşimleri iç kulakta olan ve işitme işleriyle ilgili asıl yapılardan biri olan kokleaya ulaştırmaktadır. Orta kulağın dış bölgesi havayla bağlantısını oluşturan, geniz boşluğuyla orta kulak arasında olan östaki borusu adı verilen kıl genişliğindeki bir kanalcık ayarlamaktadır. Ağzımızı açmakla buradan gelen hava iç basınç ve dış basıncın dengesini sağlar.
  • İç Kulak: İç kulak işitme ve dengeyle ilgili yapıları gerçekleştirir. Şakak kemiği içerisinde yer alır. İç kulak başlıca iki yapı olarak meydana gelir ve iç kulak üç bölümden oluşur. İlk olarak yapı kemiği ikinci olarak ise zardan meydana gelir. Zardan meydana gelmiş olan yapı kemik yapının içerisinde bulunur. İç kulağı kemik içerisinde oyulmuş olan tüneller şeklinde  düşünebiliriz. İç kulak üç bölümden meydana gelir. Bunlar ise salyangoz, dolambaç ve içi sıvıyla dolu olan üç adet yarım daire kanalından meydana gelir. Salyangoz kısmında ise duymaya sağlayan sinir uçları vardır. Yarım daire kanalları içerisinde denge sağlayan kısım bulunur. Duyu hücrelerinin bulunduğu bölgeye de korti organı adı verilir.