Gözyaşı kesesi ve gözyaşı kanalları, salgılanan gözyaşını burun boşluğuna ulaştırırlar. Bu kanalların çeşitli nedenlerle tıkanması “epifora” adı verilen göz sulanması sorununa yol açar. Göz yüzeyinin kurumaması ve normal fonksiyonunu görebilmesi için gerekli olan gözyaşı, göz kapakları altına yerleşmiş salgı bezleri tarafından üretilir. Gözyaşı kanalları tıkanan hastalarda belirti göz yaşının devamlı dışarı akmasıdır.
Eksternal yöntem yaklaşık olarak yüz yıldır uygulanan klasik bir operasyondur( Toti ameiliyatı). Ancak teknolojideki hızlı gelişmenin tıbba kazandırdığı endoskoplar internal yöntemi bir seçenek olarak ortaya koymuştur. “Endoskopik endonazal dakriosistorinostomi” adı verilen yöntemde 4 mm çapında teleskoplarla burun içine girilir ve gözyaşı kesesinin burun boşluğuna yakın komşuluk gösterdiği bir alanda burun mukozası ve kemik duvar kaldırılır. Gözyaşı kesesine yapılan bir kesi ile gözyaşının burun boşluğuna boşalabilmesi için yeni bir yol açılır. Bu yeni yolun açık kalabilmesi için gözyaşı kanallarına silikon tüpler yerleştirilir ve bu tüpler yaklaşık 2 – 6 ay boyunca burada tutulurlar.
Endoskopik cerrahinin avantajları:
– Cilt kesisi yapılmaması nedeniyle dışta bir operasyon izi olmaz.
– Gözyaşı kesesine sınırlı bir müdahalede bulunulduğu için kesenin pompa fonksiyonu bozulmaz.
– Hastalar operasyonun aynı günü evlerine gidebilmektedirler.
– Tecrübeli ellerde operasyon süresi daha kısadır.